Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1900 : ประชุมครูประจำชั้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หัวหน้าฝ่ายวิชาการเเละหัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้ประชุมครูประจำชั้น ระดับประถมศึกษา เเละระดับมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 25พฤษภาคม 2562

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 25 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 274 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 260 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()
  1 2