Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1808 : การรณรงค์การป้องกันสาธารณภัยให้กับนักเรียนระดับประถม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางฝ่ายปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้รณรงค์การป้องกันสาธารณภัย ให้ความรู้เเละดูคลิป VDO ในหัวข้อเรื่องรู้รอดเท่าทันภัยพิบัติรอบๆตัวเเละการป้องกันการระงับอัคคีภัยเเละแผนอพยพหนีไฟกรณีไฟไหม้ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 28 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 163 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 151 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()
  1 2