Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1834 : ค่ายสัมผัสชีวิตวิถีการทำนาครั้งที่ 2 (เกี่ยวข้าว)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 - วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน  2561 งานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พานักเรียนไปเข้าค่ายสัมผัสชีวิตวิถีการทำนา ครั้งที่ 2 (เกี่ยวข้าว) ณ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไปในสังคม และความเป็นจริงที่ต้องการแสวงหาด้วยตนเอง ในหัวข้อ "เรียนรู้ชีวิต เพื่อคุณค่าแห่งวัย" จัดโดย ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 188 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: นาย  เรวิทย์    วงเวียน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 187 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 183 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 181
()

รูปที่ 182
()

รูปที่ 183
()

รูปที่ 184
()

รูปที่ 185
()

รูปที่ 186
()

รูปที่ 187
()

รูปที่ 188
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10