Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1760 : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยท่านภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรุงคุณ
ภราดาวินธกร ป้องศรี สมาคมผู้ปกครองฯ ครู เจ้าหน้า และนักเรียนเข้าร่วมพิธี..
จากนั้นนักเรียนแต่ละระดับชั้นแยกย้ายทำจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ”บริเวณโรงเรียน ,วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ระยอง , บริเวณหน้า อบจ , บริเวณชายทะเล….

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 187 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1013 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1007 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 181
()

รูปที่ 182
()

รูปที่ 183
()

รูปที่ 184
()

รูปที่ 185
()

รูปที่ 186
()

รูปที่ 187
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10