Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1845 : Merry Christmas 2018& Happy New Year 2019 พนักงาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาส Merry Christmas 2018& Happy New Year 2019 ให้กับพนักงาน โดยมีภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรุงคุณ ภราดาวินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร ให้เกียรติร่วมงาน บรรยากาศของงานมีการมอบรางวัลให้กับพนักงาน การจับสลากของรางวัล การร้องเพลง และการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 165 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 437 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 424 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 161
()

รูปที่ 162
()

รูปที่ 163
()

รูปที่ 164
()

รูปที่ 165
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9