Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1760 : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยท่านภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรุงคุณ
ภราดาวินธกร ป้องศรี สมาคมผู้ปกครองฯ ครู เจ้าหน้า และนักเรียนเข้าร่วมพิธี..
จากนั้นนักเรียนแต่ละระดับชั้นแยกย้ายทำจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ”บริเวณโรงเรียน ,วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ระยอง , บริเวณหน้า อบจ , บริเวณชายทะเล….

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 187 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1013 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1007 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 161
()

รูปที่ 162
()

รูปที่ 163
()

รูปที่ 164
()

รูปที่ 165
()

รูปที่ 166
()

รูปที่ 167
()

รูปที่ 168
()

รูปที่ 169
()

รูปที่ 170
()

รูปที่ 171
()

รูปที่ 172
()

รูปที่ 173
()

รูปที่ 174
()

รูปที่ 175
()

รูปที่ 176
()

รูปที่ 177
()

รูปที่ 178
()

รูปที่ 179
()

รูปที่ 180
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10