Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1754 : กองลูกเสืออัสสัมชัญระยองได้รับเกียติเป็นกองเกียรติยศ อัญเชิญธงลูกเสือจังหวัดในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนกองลูกเสืออัสสัมชัญระยองได้รับเกียติเป็นกองเกียรติยศ อัญเชิญธงลูกเสือจังหวัดในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนระยองวิทยาคม จัดขึ้นโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดระยอง โดยมีเรือโท ศตวรรษ  อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในการนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้ส่งวงโยธวาทิตเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นปีที่ 107 แห่งกิจการลูกเสือไทย โดยครั้งนี้มีกองลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 165 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1254 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1249 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 161
()

รูปที่ 162
()

รูปที่ 163
()

รูปที่ 164
()

รูปที่ 165
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9