Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1836 : ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ด้วยฝ่ายกิจกรรมงานลูกเสือได้กำหนดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยมีลูกเสือเเละเนตรนารี จำนวน 274 นาย ผู้กำกับลูกเสือ 13 ท่าน ลูกเสือกองร้อยพิเศษ 10 นาย ..

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 300 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 324 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 317 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 121
()

รูปที่ 122
()

รูปที่ 123
()

รูปที่ 124
()

รูปที่ 125
()

รูปที่ 126
()

รูปที่ 127
()

รูปที่ 128
()

รูปที่ 129
()

รูปที่ 130
()

รูปที่ 131
()

รูปที่ 132
()

รูปที่ 133
()

รูปที่ 134
()

รูปที่ 135
()

รูปที่ 136
()

รูปที่ 137
()

รูปที่ 138
()

รูปที่ 139
()

รูปที่ 140
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15