Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1931 : พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน  2562 (เวลา 09.30-11.00 น.) พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา โดยมี ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีและเจิมหนังสือตำราเรียน คณะกรรมการผู้ร่วมบริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงความรัก ความเคารพและระลึกถึงพระคุณของคุณครู ณ อาคาร 40 ปี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 115 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1093 ครั้ง (Login 20 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1073 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 101
()

รูปที่ 102
()

รูปที่ 103
()

รูปที่ 104
()

รูปที่ 105
()

รูปที่ 106
()

รูปที่ 107
()

รูปที่ 108
()

รูปที่ 109
()

รูปที่ 110
()

รูปที่ 111
()

รูปที่ 112
()

รูปที่ 113
()

รูปที่ 114
()

รูปที่ 115
()
  1 2 3 4 5 6