Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1845 : Merry Christmas 2018& Happy New Year 2019 พนักงาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาส Merry Christmas 2018& Happy New Year 2019 ให้กับพนักงาน โดยมีภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรุงคุณ ภราดาวินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร ให้เกียรติร่วมงาน บรรยากาศของงานมีการมอบรางวัลให้กับพนักงาน การจับสลากของรางวัล การร้องเพลง และการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 165 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 437 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 424 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 101
()

รูปที่ 102
()

รูปที่ 103
()

รูปที่ 104
()

รูปที่ 105
()

รูปที่ 106
()

รูปที่ 107
()

รูปที่ 108
()

รูปที่ 109
()

รูปที่ 110
()

รูปที่ 111
()

รูปที่ 112
()

รูปที่ 113
()

รูปที่ 114
()

รูปที่ 115
()

รูปที่ 116
()

รูปที่ 117
()

รูปที่ 118
()

รูปที่ 119
()

รูปที่ 120
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9