Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1965 : กิจกรรมต้านยาเสพติดระดับประถมศึกษา

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางฝ่ายประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด 
ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 – 11.55 น.
โดยมีกิจกรรมดังนี้
ประกวดวาดภาพระบายสี ประถมศึกษาปีที่  1-6  วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562
จัดนิทรรศการให้ความรู้(สภานักเรียน)    ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เดินรณรงค์ด้านยาเสพติด      สภานักเรียนระดับประถมศึกษา  วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
เกมกีฬาต้านยาเสพติด          ประถมศึกษาปีที่  1-3  วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
ชมนิทรรศการ (มีใบงาน)       ประถมศึกษาปีที่  4-6  วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562  (บูรณการวิชาสุขศึกษา)

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 50 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 333 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 324 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3