Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1932 : พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน  2562 (เวลา 14.00 -16.45 น.)  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา โดยมี ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี ภราดาภานุวัฒน์  เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการผู้ร่วมบริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงความรัก ความเคารพและระลึกถึงพระคุณของคุณครู ณ อาคาร 40 ปี

 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 140 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 951 ครั้ง (Login 23 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 928 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7