Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1917 : นักเรียนร่วมพิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562  ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ครู นักเรียนคาทอลิกเเละนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมพิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือนที่วัดเเม่พระนิจจานุเคาระห์

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 59 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 415 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 406 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3