Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1904 : ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางฝ่ายปกครองโรงเรียนได้มีการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยเเบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา   
เวลา  09.10 - 10.00 น.  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
เวลา  11.55 - 12.45 น.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ณ อาคาร 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 29 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 606 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 593 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2