Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1818 : สาธิตการดับเพลิงให้กับนักเรียน

ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายปกครองร่วมกับงานลูกเสือ ได้เรียนเชิญวิทยากรจากภายนอกมาสาธิตการดับเพลิง และให้ครู นักเรียนฝึกปฏิบัติการดับเพลิงในรูปแบบต่าง ๆ โดยนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้ในคาบลูกเสือของแต่ระดับชั้น เพื่อนักเรียนมีความรู้ สามารถช่วยตนเองและคนอื่นได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เกิดอัคคีภัย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 120 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 299 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 292 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6