Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1773 : กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ (วันเเม่ระดับมัธยมศึกษา)

เมื่อวันศุกร์ที่  10  สิงหาคม เวลา 10.30 -12.00น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ภราดาดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ประจำปีการศึกษา  2561  ซึ่งทางกลุ่มสาระฯ  ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ  การประกวดแต่งกลอนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  การเขียนเรียงความพระคุณแม่มากล้นพรรณาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  และในวันนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากคุณแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ  6  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  22  ท่าน…  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 98 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 990 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 985 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5