Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1764 : วันผู้นำ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทางฝ่ายปกครองโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันผู้นำ จัดขึ้นเพื่อแต่งตั้งผู้นำของนักเรียน เช่น หัวหน้าห้อง คณะกรรมการนักเรียน  ประธานสี  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมค่ายผู้นำ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก  รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม ทางโรงเรียนจึงได้จัด ค่ายผู้นำขึ้น

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 183 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 922 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 912 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10