Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 976 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ซีเมออน”

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร “ซีเมออน”ซึ่งเป็นอาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึกอาคาร “ซีเมออน”ทรงปลูกต้นไม้ “สาทร”จำนวน ๑ ต้น เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ ๕๐ ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และทรงฉายพระฉายาลักษณ์เป็นที่ระลึก โดยมี ภราดา ดร.ศิริชัย  ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  คณะภราดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ข้าราชการในพื้นที่ คณะครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้ปกครอง เฝ้ารับเสด็จ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 519 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1637 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1628 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26