Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 97 : พิธีวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ฯ
เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2549 ฝ่ายกิจกรรมได้จัดพิธีรำลึกวันคล้ายวันเกิดท่านนักบุญหลุยส์ฯ ณ บริเวณลานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ หน้าอาคารเซราฟิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ได้แสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน โดยมี คุณพ่อสมศักดิ์  พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณพ่อสมภพ  ประทุมราช  รองเจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์  ภราดาจักรกรี  อินธิเสน รองผ้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ  ระยอง  คุณประเสริฐ  อภิญาปัจจะ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  คณะครู  นักเรียน และตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมถวายพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ แด่ท่านนักบุญหลุยส์  มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดระบายสีภาพนักบุญหลุยส์ด้วย
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 394 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 394 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 19
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 20
()
  1