Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 955 : การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ และอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ ฝ่ายกิจกรรม งานลูกเสือ โดย ม.นิวัต    ศักดิ์สิทธิ์ หัวหน้างานลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีจำนวนลูกเสือเข้าค่าย ๒๐๑ นาย เนตรนารี จำนวน ๓๑ นาย และ ผู้กำกับจำนวน ๑๘ นาย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ นาย โดยมีวัตถูประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ

๒. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

๓. เพื่อรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ

๔. เพื่อรู้จักความอดทน

๕. เพื่อทดสอบวิชาพิเศษ

กิจกรรมในการเข้าค่าย เช่น ฐานผจญภัย , วิชาการเช่น พยาบาล,เข็มทิศ , วิชาสูทกรรม , การสร้างค่าย , การแสดงรอบกองไฟ และ การเดินทางไกล

ทางโรงเรียน ขอบพระคุณ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง  มา ณ โอกาสนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 426 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จักรกฤษณ์    อินโพ   ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นิวัต    ศักดิ์สิทธิ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 700 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 700 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22