Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 94 : ประชุมสมัชชาโลกของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2548 – วันจันทร์ที่ 9 มกราคม  2549 ม.สมหวัง  อภิธรรมภูษิต หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ตัวแทนครูฆารวาสผู้ร่วมบริหารได้เดินทางไปประชุมสมัชชาโลกของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 30 ที่ กรุงโรม  ประเทศอิตาลี มีประเทศที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 10 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย  ประเทศสเปน ประเทศอิตาลี  ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศเบลเยี่ยม  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศเซเนกัล  ประเทศคองโก  ประเทศอินเดีย  และประเทศแคนนาดา รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 ท่าน เพื่อให้ครูฆารวาสที่ร่วมบริหารในโรงเรียนมูลนิธิภราดาเซนต์คาเบรียลทั่วโลกเข้าใจถึงวิถีจิต ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต อย่างถ่องแท้ เพื่อใช้ในการทำงานของคณะในด้านต่างๆได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีภราดาอำนวย  ยุ่นประยงค์  เป็นประธานและผู้ประสานงานในการประชุม
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 316 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 316 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 19
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 20
()
  1