Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 85 : การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน  2548 งานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2548 โดยมี พ.ต.อ.พันธุ์พงษ์  สุขศิริมัช ผู้กำกับการฝ่ายสนับสนุน 3 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ศิษย์เก่าอัสสัมชัญระยองรุ่นที่ 13 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยภราดาพิสูตร  วาปีโส  ผู้อำนวยการ  ภราดาจักรกรี  อินธิเสน  รองผู้อำนวยการ และแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งเป็นการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  ตื่นตาด้วยสีสรร การแสดงของเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ของสีฟ้า สีแดง สีเขียว สีเหลือง ซึ่งแสดงถึงพลังความสามารถของนักเรียนในแต่ละสีได้เป็นอย่างดี
ผลการแข่งขันมีดังนี้
1.ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา ประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่  สีเหลือง
2. ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา ประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                    ได้แก่  สีเขียว
3.ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา ประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                    ได้แก่  สีแดง
4.ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา    รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี   ได้แก่  สีฟ้า
5. ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา    รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   ได้แก่  สีแดง
6. ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา    รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี   ได้แก่  สีแดง
7. ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา    รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี   ได้แก่  สีฟ้า
8. ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา    รุ่นชายทั่วไป     ได้แก่  สีฟ้า
9. ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา    รุ่นหญิงทั่วไป     ได้แก่  สีแดง
10.คะแนนรวมกรีฑาประเภทลู่และลานรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่  สีเหลือง
11. คะแนนรวมกรีฑาประเภทลู่และลานรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  สีเขียว
12. คะแนนรวมกรีฑาประเภทลู่และลานรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  สีแดง
13. คะแนนรวมกรีฑาประเภทลู่และลานชนะเลิศ                      ได้แก่  สีฟ้า
14.คะแนนรวมขบวนพาเหรดและกองเชียร์รองชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่  สีเขียว
15. คะแนนรวมขบวนพาเหรดและกองเชียร์รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  สีฟ้า
16. คะแนนรวมขบวนพาเหรดและกองเชียร์รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  สีแดง
17. คะแนนรวมขบวนพาเหรดและกองเชียร์รางวัลชนะเลิศ      ได้แก่  สีเหลือง
18.คะแนนรวมเชียร์ลีดเดอร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2         ได้แก่  สีเขียว
19. คะแนนรวมเชียร์ลีดเดอร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1                ได้แก่  สีฟ้า
20. คะแนนรวมเชียร์ลีดเดอร์รางวัลชนะเลิศ                            ได้แก่  สีเหลือง และ สีแดง
21.นักกรีฑายอดเยี่ยมหญิง    ได้แก่ น.ส.ชณนชา นิยมแย้ม
22.นักกรีฑายอดเยี่ยมชาย ได้แก่  นายณัฐดัย  สะพรั่งผล


   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 1073 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1073 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 19
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 20
()
  1