Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 83 : ดูงานที่ Australia
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน  2548 ภราดาพิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้ร่วมเดินทางไปดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศ Australia กับคณะภราดา โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ  นำโดยภราดาอานันท์  ปรีชาวุฒิ  ผู้อำนวยการและคณะครูผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ โดยการเดินทางไปในครั้งนี้ได้ไปชมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมและมัธยม ในโอกาสนี้ได้เข้าฟังการบรรยายในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการประเมินผลผู้เรียนรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนของ University of Newcastle ด้วย
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 309 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 309 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()
  1