Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 76 : กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 9 สถาบัน
เมื่อวันพุธที่ 12 – วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2548  คณะภราดา คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้เข้าร่วมการแข่งขัน “ กีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 9 สถาบัน ”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 2. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 3.โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 4.โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ 5. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 6.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 7. โรงเรียนมงฟอร์ต  8. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 9.โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสามาคคีและสนุกสนาน  ผลการแข่งขันของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทคะแนนรวมกีฬาครูหญิง
2.รางวัลชนะเลิศครองถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บาสเกตบอลครูหญิง
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เปตองครูหญิง
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฟุตบอล
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ตะกร้อ
ทางโรงเรียนขอขอบคุณคุณครูที่เข้าร่วมการแข่งขันและคุณครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การแข่งขั้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามจุดมุงหมายทุกประการ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 377 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 377 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 19
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 20
()
  1