Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 74 : ACR โบว์ลิ่งการกุศล
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม  2548 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ สตาร์โบว์ล ระยองโดยมีคุณธารา  ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง เขต 3 พรรคไทยรักไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณอริยะ  นาวินธรรม ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุธรณ์ ภาค 2 จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะภราดา ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 62 ทีม หลังจากนั้นมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในประเภทต่างๆ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครอง นักเรียน ผู้สนับสนุน ทุกท่าน และทางสตาร์โบว์ลที่อำนวยความสะดวกด้านสนามแข่งขัน ซึ่งทำให้การแข่งขันสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
ผลการแข่งขันมีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ประชาชน    รางวัลถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้แก่ทีม  ระยองเพรียวริฟายเออร์    ทำคะแนนได้  2,121 คะแนน
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ประเภททีม ประชาชน  ถ้วยรางวัลของ  คุณสาธิต  ปิตุเตชะ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 จังหวัดระยอง
  ได้แก่ทีม  อัสสัมชัญระยอง 1   ทำคะแนนได้ 2,067 คะแนน
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ประเภททีม ประชาชน  ถ้วยรางวัลของ  ภราดาอานนท์  ปรีชาวุฒิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ
ได้แก่ทีม เทคโนทีพีไอ       ทำคะแนนได้  2,052 คะแนน
4. รางวัลชนะเลิศ ประเภท คะแนนรวมบุคคล 3 เกม สูงสุดชาย  รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน    ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้แก่  คุณยู่  สวนกระท้อน  ทีม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ทำคะแนนได้  771 คะแนน
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ประเภท คะแนนรวมบุคคล 3 เกม สูงสุดชาย  ถ้วยรางวัลของ  คุณธารา  ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย เขต 3  จังหวัดระยอง 
ได้แก่    คุณพัฒนกูล    จากทีม  B. B  ทำคะแนนได้  712  คะแนน
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ประเภท คะแนนรวมบุคคล 3 เกม สูงสุดชาย  ถ้วยรางวัลของ  คุณอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ได้แก่  คุณปรีดาศักดิ์  บุญศรีวงษ์  จากทีมปรีดาศักดิ์      ทำคะแนนได้    707  คะแนน
7. รางวัลชนะเลิศ ประเภท คะแนนรวมบุคคล 3 เกม สูงสุดหญิง  ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้แก่  คุณสมพิศ  บำรุงกิจ  ทีม Fair..Team  ทำคะแนนได้  683 คะแนน
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ประเภท คะแนนรวมบุคคล 3 เกม สูงสุดหญิง  ถ้วยรางวัลของ    ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ได้แก่  คุณพิมพ์พันธ์  จากทีม  3 สาว S L  ทำคะแนนได้  681  คะแนน
  9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท  คะแนนรวมบุคคล 3 เกม สูงสุดหญิง  ถ้วยรางวัลของ คุณชานนท์  ชลศรานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ได้แก่  คุณถนอมนวล  วงษ์วาท  จากทีม  ขอกำลังใจหน่อย      ทำคะแนนได้  681  คะแนน
10. รางวัลชนะเลิศ  ประเภทคะแนนรวมบุคคล  เกมเดี่ยว สูงสุดชาย  ถ้วยรางวัลของ  คุณอริยะ  นาวินธรรม  ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุธรณ์ ภาค 2 จังหวัดระยอง
ได้แก่  คุณสมพงษ์  วุฒิเลาหพันธ์    จากทีมชุมชนไทย          ทำคะแนนได้  265  คะแนน
11.รางวัลชนะเลิศ  ประเภทคะแนนรวมบุคคล เกมเดี่ยว  สูงสุดหญิง  ถ้วยรางวัลของ  ภราดาศักดา  กิจเจริญ อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียล แขวงประเทศไทย
ได้แก่  คุณสิริมล  จากทีม  Luck  Team  ทำคะแนนได้ 253  คะแนน
12. รางวัลชนะเลิศ  ประเภททีม  นักเรียนทั่วไป  ถ้วยรางวัลของ ภราดา ดร.อนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล   
ได้แก่ทีม  ล้างท่อ      ทำคะแนนได้  1,849  คะแนน
13. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  ประเภททีม นักเรียนทั่วไป  ถ้วยรางวัลของ ภราดาพิสูตร  วาปีโส    ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ได้แก่ทีม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ทำคะแนนได้  1,839  คะแนน
14. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภททีม นักเรียนทั่วไป  ถ้วยรางวัลของ คุณสมศักดิ์  พะเนียงทอง นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ได้แก่ ทีมเด็กแนว  ทำคะแนนได้  1,785  คะแนน
15. รางวัลประเภท คะแนนรวมบุคคล 3 เกม  รองสุดท้ายชาย ถ้วยรางวัลของ  คุณอัศวิน    วรธรรมพินิจ  หัวหน้าอัยการ  จังหวัดระยอง 
ได้แก่คุณณัฐพงค์  จากทีม  สเบคบราเดอร์  ทำคะแนนได้  470  คะแนน
16. รางวัลประเภท คะแนนรวมบุคคล 3 เกม  รองสุดท้ายหญิง ถ้วยรางวัลของ  คุณวรวิทย์  ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง 
ได้แก่  คุณแสงระวี  จากทีม  Super  Bowl  ทำคะแนนได้  509  คะแนน
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 1728 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1728 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 19
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 20
()
  1