Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 72 : กรีฑาและกีฬาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2548
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน  2548  ภราดาพิสูตร  วาปีโส  ผู้อำนวยการ  ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด  และคณะกรรมการบริหาร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาและกีฬาสีอนุบาล โดยมีอาจารย์ ประคอง  คูหาแก้ว  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดการแข่งขัน  ในการแข่งขันครั้งนี้ได้จัดนักเรียนและผู้ปกครองออกเป็น 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง  สีฟ้า มีประเภทกีฬาและกรีฑาที่จัดการแข่งขันดังนี้
1. ฟุตบอล  7 คน
2. วิ่งระยะ 30 เมตร  และวิ่งผลัด 4 X 60  เมตร
3. สกูตเตอร์
4. จักรยาน
5. ยืนกระโดดไกล
6. ยืนกระโดดสูง
7. ขว้างไกล
8. โยนน้ำหนัก
9. ยิงประตู
10. โยนบอลใส่ตะกร้า
ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน รวมทั้งขอบคุณคณะครูระดับปฐมวัยทุกท่านที่ได้จัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  ซึ่งผลการแข่งขันชนะเลิศคะแนนรวมของสีต่างๆมีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาและกรีฑา ได้แก่ สีแดง
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คะแนนรวมกีฬาและกรีฑา ได้แก่ สีเหลือง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คะแนนรวมกีฬาและกรีฑา ได้แก่ สีฟ้า
4. รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดและแฟนซี ได้แก่ สีฟ้า
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขบวนพาเหรดและแฟนซี ได้แก่ สีแดง
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ขบวนพาเหรดและแฟนซี ได้แก่ สีเหลือง
7.รางวัลชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีฟ้า
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กองเชียร์ ได้แก่ สีเหลือง
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กองเชียร์ ได้แก่ สีแดง


   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 667 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 667 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()
  1