Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 69 : ผลการแข่งขันกีฬา 4 สถาบัน
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม  2548  คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 14 ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งผลการแข่งขันโรงเรียนอัสสัมชัญระยองสามารถคว้าถ้วยรางวัลมาได้ทั้งสิ้น 7 รางวัล ได้แก่
1. ชนะเลิศตะกร้อชาย
2. ชนะเลิศฟุตบอลชาย
3. ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง
4. ชนะเลิศกองเชียร์และลีดเดอร์
5. ชนะเลิศเกม
6. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เทนนิส
7. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คะแนนรวมกีฬา
จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารและชมการแสดงของแต่ละโรงเรียน  โอกาสนี้ขอขอบคุณคณะภราดา คณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ช่วยให้การแข่งขันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและนำความสำเร็จมาสู่โรงเรียนอัสสัมชัญระยองของเรา ปีหน้าพบกันใหม่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 320 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 320 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 19
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 20
()
  1