Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 62 : ค่ายผู้นำ
  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่  26 มิถุนายน 2548  ฝ่ายปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้นำคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายผู้นำ  ณ บ้านแก่นเสม็ด  ตำบลกะเฉด  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  โดยมีภราดาพิสูตร  วาปีโส  ผู้อำนวยการ  และภราดาจักรกรี  อินธิเสน  รองผู้อำนวยการ  ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ดี
3. เพื่อฝึกให้รู้จักวิธีการวางแผนงาน โครงการ และการดำเนินงาน
4. เพื่อฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักทำงานร่วมกัน
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 375 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 375 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()
  1