Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 60 : กิจกรรมวันสุนทรภู่
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2548 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ที่อาคารหอประชุม 40 ปี และอาคารปีติมหาการุญเพื่อระลึกถึงท่าน และเชิดชูเกียรติในฐานะกวีเอกของโลกซึ่งเป็นชาวจังหวัดระยอง  ในภาคเช้า ภราดาพิสูตร  วาปีโส  ผู้อำนวยการ ได้ถวายพวงมาลัยท่านสุนทรภู่ บริเวณสวนสุนทรภู่  โดยมี คุณบุญเสริม  ตระหง่านศรี ประธานอนุกรรมการระดับปฐมวัย คณะครู  นักเรียน เข้าร่วมพิธี และหลังจากนั้น ท่านผู้อำนวยการ  คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.4 ชมการแสดงละคร เรื่องพระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร การแสดงจินตลีลาระบำนางเงือก  ในภาคบ่าย เป็นการชมการแสดงละครของนักเรียนชั้น ป.5-ม.6 ซึ่งได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานด้วย
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 366 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 366 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 19
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 20
()
  1