Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 57 : อบรมลูกเสือจราจร
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน  2548 ฝ่ายกิจกรรม งานลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง จ.ระยอง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และการใช้สัญญาณจราจร ”ให้กับลูกเลือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 383 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และมีวินัยในการขับขี่อย่างปลอดภัย 2.เพื่อให้ลูกเสือรู้จักการใช้สัญญาณมือด้านจราจร 3. เพื่อให้ลูกเสือรู้จักการช่วยเหลือ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทจิระวุฒิ  ตัณฑศรี  รองผู้กำกับการงานจราจร สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง จ. ระยอง  พันตำรวจตรี ภาสกร  ทุนทรัพย์  สารวัตจราจร สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง จ. ระยอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภอ.เมืองระยอง  จำนวน 20 นาย เป็นวิทยากรให้การอบรม โดยมีภราดาพิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ  ในภาคบ่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ฝึกปฏิบัติการใช้สัญญาณจราจร จากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภอ.เมืองระยอง หลังจากการอบรม ท่านผู้อำนวยการได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วย ทั้งนี้จะมีการมอบสายสะพายและเกียรติบัตรให้กับลูกเสือที่ผ่านการอบรมในโอกาสต่อไป
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 1390 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1390 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()
  1