Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 55 : ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนนานาชาติ 2005
จากการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสมาคมหุ่นยนต์เยาวชนไทยและสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้จัด การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนนานาชาติ 2005 ( International Junior Robot Challenge and Exhibition 2005 ) ณ BEC-TERO HALL กรุงเทพฯ ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 - วันพุธที่ 8 มิถุนายน  2548  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้ส่งนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 คน แบ่งออกเป็น 3 ทีม ซึ่งประกอบด้วย
ทีมที่ 1 ด.ช. เสกข์  ฟ้าภิญโญ
ด.ช. สาริศ บุญยพิพัฒน์
ด.ช.พงษ์อมร  ขุมทรัพย์

ทีมที่ 2 ด.ช. พงษ์พิริยะ ฟูประเสริฐ
ด.ช. เบญจรงค์  ดาวโชติ
ด.ช. ชลธวัช  วังแก้วหิรัญ

ทีมที่ 3 ด.ช.พาสวัฒน์ เหล่าคนค้า
ด.ช. ศิริวัฒน์  แช่มตา
ด.ช. ศิระยุทธ ธารามาศ

เข้าร่วมการแข่งขันโดยมี ม.ปริญญา ปริญญาพล และครูดารณี  สีนา  ครูผู้สอนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้การฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนในการแข่งขันจากโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ทั้งสิ้น 21 โรงเรียน ผลการแข่งขันทีม
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ทีมที่1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์ช่วยชีวิต ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมรางวัลทุนการศึกษา30,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – ภูเก็ต 1 ที่นั่ง ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและขอขอบคุณคุณครูที่ฝึกซ้อมและเตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 495 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 494 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()
  1