Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 51 : พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2548
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม  2548  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดพิธีมิสซาโมทนาขอบคุณพระเจ้าเปิดปีการศึกษา 2548  ที่วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ โดยมีคุณพ่อวิโรจน์  สมหมาย เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นประธานในพิธี มีคณะภราดา นักเรียนคาทอลิก นักเรียนในระดับชั้น ป.6 ม.1 ม.4 และ ตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน ร่วมในพิธี  หลังพิธีมิสซา ภราดาพิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ กล่าวขอบคุณ คุณพ่อวิโรจน์  สมหมาย ที่ต้องย้ายไปประจำที่วัดหัวไผ่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี และกล่าวต้อนรับคุณพ่อสมศักดิ์  พรประสิทธิ์ ที่มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ระยอง พร้อมด้วยคุณพ่อสมภพ  ประทุมราช คุณพ่อปลัดวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ด้วย
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 293 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 293 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()
  1