Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 37 : พิธีเปิดศูนย์เคมบริดจ์ (Inauguration of ACR University of Cambridge ESOL Centre)
ESOL - English for Speakers of Other Languages เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 -  Tuesday 1 February 2005 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดพิธีเปิดศูนย์การสอบของมหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งอยู่ในการดูแลของ British Council เป็นลำดับที่ 9 ของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. James Shipton, The Director of English Language Services of The British Council, Bangkok  เป็นประธานเปิดศูนย์ Cambridge และให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สอบผ่าน Cambridge Young Learners Examinations ในระดับ Starters จำนวน 27 คน Movers จำนวน 24 คน และ Flyers จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 61 คน โดยมีภราดาพิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ  ภราดาจักรกรี  อินธิเสน รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี และชมการแสดงการบรรเลงดนตรีร่วมกันของวงโยธวาทิต และวงดนตรีไทย เพื่อต้อนรับผู้ร่วมพิธีด้วย
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 704 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 699 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 19
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 20
()
  1