Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2062 : ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ "เสกบ้านพักภราดา St.Louis Marie"

ภราดาดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ "เสกบ้านพักภราดา St.Louis Marie" โดยบาทหลวงวีระเดช  ใจเสรี อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง  และร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ในวันที่ 16 กันยายน 2562 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 7 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 634 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 622 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()
  1