Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2061 : นักเรียนฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ เข็มที่ 2

งานสุขอนามัยร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เนินพระ ได้มีการจัดฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเข็มที่ 2 ให้แก่นักเรียนเพศหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้องพยาบาลโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 169 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 162 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1