Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2060 : กีฬา-กรีฑาสีอนุบาลประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันกีฬาสีฝ่ายปฐมวัย ระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน 2562 โดยมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ คณะผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   การแข่งขันมีทั้งหมด15 ชนิดกีฬา 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 603 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1309 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1295 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31