Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2057 : นักเรียนดูการสาธิตดับเพลิง

 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ฝ่ายปกครองเเละงานลูกเสือได้จัดให้มีสัปดาห์รณรงค์ เพื่อความปลอดภัยขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย จากอุบัติเหตุและอุบัติภัย โดยเชิญวิยากรพิเศษจาก เทศบาลตำบลเนินพระ มาให้ความรู้และสาธิตให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง โดยนักเรียนดูสาธิตการดับเพลิงที่สนามฟุตซอล ในคาบเรียนวิชาลูกเสือ
 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 58 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 248 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 236 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3