Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2055 : การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล

ด้วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)   ในการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ  ความสามารถการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)  ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล (IC3 Digital Literacy Certification)   จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบสมรรถนะ จำนวน  100  คน  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2   โดยมีวิทยากร จากสถาบันฯ  อาจารย์เพ็ญพร ฉิมพลีย์ และ  อาจารย์สุกฤตตา ปินธง  มาดำเนินการทดสอบผู้เรียน 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 833 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 824 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2