Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2053 : กีฬา-กรีฑาสีประถม-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2562

ทางฝ่ายกิจกรรม งานกีฬา ร่วมกับกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยองและสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง สรุปผลการแข่งขันดังนี้

1.รางวัลถ้วยรวมกีฬาระดับประถม-มัธยม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีฟ้า คะแนนรวม 1,783 คะแนน , รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่สี เขียว   คะแนนรวม 1,952 คะแนน , ชนะเลิศ ได้แก่สี แดง  คะแนนรวม 2,001 คะแนน

2.รางวัลถ้วยรวมกรีฑาระดับประถม-มัธยม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีฟ้า คะแนนรวม 626 คะแนน , รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่สี ม่วง   คะแนนรวม 629 คะแนน , ชนะเลิศ ได้แก่สี แดง  คะแนนรวม 692 คะแนน

3..รางวัลถ้วยรวมขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ระดับประถม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สีฟ้า คะแนนรวม 5,077 คะแนน , รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่สี แดง  คะแนนรวม 5,110 คะแนน , ชนะเลิศ ได้แก่สี ม่วง  คะแนนรวม 692 คะแนน

4.รางวัลถ้วยรวมขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ระดับมัธยม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ แดง คะแนนรวม 4,764 คะแนน , รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่สี เขียว  คะแนนรวม 4,832 คะแนน , ชนะเลิศ ได้แก่สี ม่วง  คะแนนรวม 4,853 คะแนน

5.รางวัลลีดเดอร์ระดับประถม เหรียญ ทองแดง ได้แก่สี ฟ้า คะแนนรวม 4,569 คะแนน เหรียญ เงิน ได้แก่สี แดง คะแนนรวม 4,609 คะแนน เหรียญ ทอง ได้แก่สี ม่วง คะแนนรวม 4,705 คะแนน

6.รางวัลลีดเดอร์ระดับมัธยม เหรียญ ทองแดง ได้แก่สี เขียว คะแนนรวม 4,315 คะแนน เหรียญ เงิน ได้แก่สี แดง คะแนนรวม 4,336 คะแนน เหรียญ ทอง ได้แก่สี แดงคะแนนรวม 4,339 คะแนน

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะภราดา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีสำเร็จไปด้วยดี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 1084 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นิวัต    ศักดิ์สิทธิ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1773 ครั้ง (Login 20 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1753 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55