Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2047 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล หลวงปุ่มั่น  ภูริทัตโต ณ อาคาร 40 ปี  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดขึ้นโดย กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการอบรมบรรยายครั้งนี้มีพระครูสังฆรักษ์ปัญญา  วรปัญญาเมธี  และคณะวิทยากรทักทายวัยใสเปิดใจใฝ่ธรรมะ (กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 64 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 164 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 153 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4