Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2046 : ชมรม ACR Robotic ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ Make X งานวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

กิจกรรมชมรม Robotic ACR และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุุ่นยนต์ Make X ในงานวันวิชาการอัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม 2562 จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 ทีม โดยมี ม.ปริญญา ปริญญาพล เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 13 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 148 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 145 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()
  1