Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2042 : การเเข่งขันกีฬาสี(ว่ายน้ำ)ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม มีการเเข่งขันกีฬาสี(ว่ายน้ำ) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
รายการแข่งขัน
โฟมเตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร
ฟรีสไตล์ 25 เมตร และ 50 เมตร 
กบ 25 เมตร และ 50 เมตร
กรรเชียง 25 เมตร 50 เมตร
ผีเสื้อ 25 เมตร  50 เมตร
ผลัดฟรีสไตล์  4 x 25
รวมทั้งหมด 100 รายการ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 335 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 990 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 978 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17