Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2024 : กิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละห้องสมุด 2019

เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2562 ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและห้องสมุดขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพฯ และห้องสมุด สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดรีไซเคิล การแข่งขันโยนไข่ การแข่งขันรถไฟฟ้า การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขัน STEM  ROBOTICS  กิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีห้องสมุด

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 284 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1020 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1006 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15