Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2018 : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม

งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เนินพระ จ.ระยอง  จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (M.M.R.)ให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 และวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (DT) ให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 เพื่อเป็นวัคซีนกระตุ้นให้นักเรียนมีภูมคุ้มกัน วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. อาคาร 40 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 659 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 656 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()
  1