Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2009 : นักเรียนเข้าค่ายค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ

ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนในเครือมูลนิธิ สมาพันธ์ สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมศรีราชา ระหว่างวันที่31กรกฎาคม-2สิงหาคม 2562
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1.มิสพัฒนี สกุลช่างเสนาะ 2.นส.ศิริวรรณ วงศ์โภคิน 3.นส.จิรัชญา ไชยสาร 4.นส.สิริจันทร์ แซ่โกว 5.นส.นรีพร พัรธ์เพียร 6.นส.ฐิติภัทร เฮียงหล้า 7.นส.ทรรณทิรา เอี่ยมภูงา 8.ดญ.แพรวา คงสุจริต 9.ดญ.รินรดา ไดรสิทธิ์

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 28 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 543 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 540 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2