Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2007 : พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีเทิดพระคุณแม่ “ในโอกาส ฉลองวันอัสสัมชัญและวันแม่แห่งชาติ”

ด้วยในวันที่  15  สิงหาคม  ของทุกปี เป็นวันฉลองศาสนนามของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ตาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นวันฉลองพระแม่มารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ หรือเรียกว่า “วันอัสสัมชัญ”และวันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ วันแม่แห่งชาติ”  ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชมน์มายุครบ 87 พรรษา เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน และการเสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก  ฝ่ายกิจกรรมร่วมกับงานอภิบาลและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จึงได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญและกิจกรรมเทิดพระคุณแม่
ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม  2562

คุณพ่อวุฒิชัย บุญบรรลุ ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ภราดาอนุวัฒน์  วิภาคธำรงคุณ  ภราดาภาณุวัฒน์  เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู /ผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
นักเรียน เข้าร่วมพิธี

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 123 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 888 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 875 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7