Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2006 : ตัวแทนกองลูกเสืออัสสัมชัญระยองร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24

ตัวแทนกองลูกเสืออัสสัมชัญระยองได้ร่วมสร้างตำนานงานของลูกเสือไทยอีกครั้งในการร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24  World Scout Jambotee @ West Virginia WSJ2019 Thailand Contingent ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2562 โดยคณะลูกเสือจากอัสสัมชัญระยอง โดยการสนับสนุนจากท่าน ภราดาดร.ประวัติ สุทธินนท์ โดยมาสเตอร์วิลาศ ศิริพันธ์ เข้าร่วมกับทีมจาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทีมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และทีมจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการนำทีมของคุณปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทีมงานลูกเสือไทย ปฏิบัติภารกิจผ่านภูมิประเทศที่อากาศร้อนเวลากลางวัน หนาวเย็นจับใจในยามกลางคืน มีฝนกระหน่ำในบางเวลา เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าของการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน “Learn to live together” ในหมู่ลูกเสือไทยด้วยกันและสัมพันธภาพกับลูกเสืออื่นทั่วโลก  ร่วมกันสร้างสรรค์ สร้างชื่อ เผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นชาติไทยให้ปรากฏในเวทีโลกในครั้งนี้ ที่ West Virginia สหรัฐอเมริกา โดยในครั้งนี้มีลูกเสือเข้าร่วมกว่า 170 ประเทศ จำนวน 45,000 คน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 80 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 782 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 770 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4