Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1995 : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันศุกร์ที่  26 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 โดยมีผู้แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้แทนเจ้าหน้าที่  ผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง วางพานพุ่มถวายพระพร
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์  ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ฯ ถวายเป็นราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
Rev. Bro. Pratap Reddy   ผู้ช่วยอัคราธิการประจำศูนย์กลางการบริหารกรุงโรม ประเทศอิตาลี 
ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ   ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมพิธีครั้งนี้
และยังมีกิจกรรมจิตอาสา ของนักเรียนแต่ละระดับ ทำจิตอาสา  สถานที่ต่างๆ  สนากีฬากลางจังหวัดระยอง  วัวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง  บริเวณ อบจ.  บริเวณหน้าโรงเรียน
ชายทะเล PMY

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 109 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 700 ครั้ง (Login 31 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 669 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6