Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1990 : โครงการ ACR เพื่อชุมชน ครั้งที่2

งานสื่อสารองค์กร จัดโครงการ โครงการ ACR เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรมประยุกต์ “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site” รุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562  เวลา 8.30-12.00 น.  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารซีเมออน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระยอง และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีทีมงานจากสำนักผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เป็นผู้ให้ความรู้

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 32 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 890 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 880 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2