Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1989 : กิจกรรมวันรำลึกหลุยส์มารีย์ สดุดีองค์อุปถัมภ์ ร่วมสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมวันรำลึกหลุยส์มารีย์ สดุดีองค์อุปถัมภ์ ร่วมสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย
เมื่อวันศุกร์ ที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  อาคารปิติมหาการุญ
โดยภายในงานมีการ จัดซุ้มนิทรรศการ   ทั้งหมด  ๑๗  ซุ้มนิทรรศการ ประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทย และภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาจากภายนอก
สาธิตการสานเสื่อกระจูด  และ  สาธิตการนวดแผนไทยประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่อาคารปิติมหาการุญ
ในกิจกรรมครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี   ภราดาอนุวัฒน์  วิภาคธำรงคุณ ,ภราดาภาณุวัฒน์  เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ผู้แทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เข้าร่วมพิธี

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 79 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 801 ครั้ง (Login 22 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 779 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4